Mijn praktijk 

Wie is de coach? 

Mijn naam is Linda Biersteker – Kurver, geboren in 1985, getrouwd en moeder van 3 dochters ( 2012, 2013 en 2022) en ik ben (ACT, Acceptance and Commitment Therapy) coach. In mijn vrije tijd wandel ik graag over Wieringen met onze honden, daarnaast hou ik van lezen, gezelligheid en lekker eten! Onze honden en andere dieren op ons erf zal ik, in overleg, ook wel eens meenemen in een coaching sessie. 


In 2007 ben ik begonnen met het behalen van mijn SPW opleiding. In de jaren daarna heb ik vele bijscholingen, cursussen en workshops mogen volgen. In 2011 heb ik mijn coaching opleiding afgerond, in 2021 heb ik een opleiding tot ACT coach afgerond. Ik ben aangesloten bij het NOBCO.

Als coach heb ik verschillende jongeren en (jong) volwassene begeleid. Daarnaast heb ik jaren gewerkt met kinderen, voornamelijk binnen het welzijnswerk (kinderwerker en sociaal makelaar jeugd) en in de non-profit sector (coördinator jeugd)


Mijn specialisme? 

Coaching (voor kinderen, jongeren en ouder/verzorgers) vanuit de ACT methode en ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van (hoog) begaafdheid (HB) en Hoog Sensitiviteit. (HSP)    


Waarom mijn praktijk?

Bewuster om gaan met je gezin en de opvoeding is al jaren een groeiende trend. Mijn praktijk kan meehelpen aan het bewust worden van de opvoeding maar ook hulpvragen beantwoorden. In het drukke leven dat ieder ervaart wil ik proberen bewustwording en de keuzes die je hebt hierin te vergroten. Daarnaast is de druk op jeugdzorg groter dan ooit en is er behoefte aan extra mogelijkheden in het ondersteunen van gezinnen. 

Ook door de toenemende hulpvragen bij kleine en grote opvoedingsvragen ben ik gaan nadenken over mijn eigen coaching praktijk. Veel ouders/opvoeders lopen wel eens vast in de opvoeding. Er zijn steeds meer prikkels maar ook problematieken. Denk aan scheidingen, achterstanden of voorsprongen op school.

Ik wil met mijn ervaringen en kennis helpen om deze hulpvragen aan te pakken.


Werkwijze

Er zijn verschillende mogelijkheden om met mij in aanraking te komen. Je kan een 1 op 1 sessie voor je kind(eren) aanvragen. Ik zal dan vooraf een intakegesprek houden n.a.v. een vragenlijst die je vooraf krijgt toegestuurd. 

Er is ook de mogelijkheid om als ouder(s) en kind(eren) samen een sessie te doen.

Daarnaast geef ik ook trainingen, deze worden gedurende het jaar ingepland, handig om hiervoor mijn social media in de gaten te houden! 
Wat is ACT? 

Kort gezegd leert ACT je om handiger om te gaan met gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken. Wat betekent dit voor uw kind en u? 

We gaan aan de slag met verschillende oefeningen en metaforen. De oefeningen zetten we in om de kinderen zelf meer opties te geven om om te gaan met lastige situaties. Ook proberen we kinderen en ouders meer inzicht te geven in wat er goed gaat, wat anders zou kunnen, waar wil je meer van ervaren en zal er gewerkt worden aan bewustheid.


ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden.


Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.


Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.


CV

2022 Specialisatie ACT4KIDS gecertificeerd therapeut

2021 Basis opleiding tot ACT trainer 

2019 EVC Traject  HBO - MWD 

2019 Verschillende trainingen omtrent Maatschappelijke Diensttijd

2017 Summerschool Communicatie 

2011 HBO Coaching 

2010 Agressie training gericht op het sociale/welzijn werkgebied

2010 Gordon communicatie training

2009 Signalering en gesprekvoering ouders en verzorgers 

2009 Training omgaan met jongeren van Hans Kaldenbach

2004- 2007 SPW